Játékszabályzat

GoodMills Magyarország Zrt. " Miattad különleges nyereményjáték "


RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA


1. A GoodMills Magyarország Kft. 2900. Komárom, Klapka György u. 40. ; Adószám: 25298811-2-11 ; Cégjegyzékszám: 11-09- 023694 (továbbiakban: Szervező) által szervezett ajándéksorsolásos nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 18 életévét betöltött az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, Magyarországon adózó, cselekvőképes magyar állampolgár („Játékos”) a 12. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy (továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék jelen játékszabályzat 3. pontjában részletezett időtartama alatt a https://jatek.nagyititka.hu/ oldalon a játékszabályzat 5. pontjában részletezett módon elküldi pályázatát.

A nyereményjáték lebonyolítója: Spice Communication Kft., 1022 Budapest Detrekő utca 12.; Adószám: 13329376-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-729714.

A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit.


2. A Játékban kizárólag a magyarországi forgalomban kapható, a Szervező által forgalmazott termékek vesznek részt.

3. A Játék időtartama: 2017. március 20. 00:00:01- től – 2017. április 17. 23:59:59-ig

4. A nyertesek kiválasztása, sorsolás és nyeremények

HETI NYEREMÉNYEK:

A beérkezett érvényes pályázatokból minden héten az 50, általa legjobbnak ítélt pályázatot választja ki a Nagyi titka zsűrije, függetlenül a sütemény kategóriájától.

A nyertes pályázatok kiválasztásának időpontja:

Az adott kategória nyerteseinek listája a következő héten kedden kerül ki a jatek.nagyititka.hu oldalra a nyertesek menü alá. Azaz hetente 50 darab nyertest (összesen 200 nyertest) hirdetünk ki az alábbi időpontokig:

2017.03.28 12:00. – 50 db nyertes

2017.04.04. 12:00 – 50 db nyertes

2017.04.11 12:00 – 50 db nyertes

2017.04.18 12:00 -50 db nyertes

A promóciós oldalon és felületen való megjelenés előfeltétele a formailag és tartalmilag kapcsolódó pályázat beküldése. A formai és tartalmi elbírálás alapjai:

- a pályázat kapcsolódjon a sütemény kategóriák valamelyikéhez

- a pályázat szövege a kapcsolódjon a pályázathoz

- a sütemény neve kapcsolódjon a pályázathoz

- a küldött képen jól látható, beazonosítható legyen a sütemény

A fenti elbírálás a promóciós oldalon és felületen megjelenített pályázatok minőségét hivatott biztosítani. A formai és tartalmi elbírálás során nem megfelelő pályázatokat a Szervező kizárhatja a játékból.

A pályázatok részeként beküldött képnek a pályázó által készített, saját tulajdonú képnek kell lennie, nem képezheti harmadik fél tulajdonát, felhasználása nem lehet jogsértő. Jogsértő illetve nem saját tulajdonú képek használata a játékból való kizáráshoz vezet.

A feltöltött kép, pályázat, illetve egyéb szöveges tartalom:

- nem sértheti más szerzői jogait,

- nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,

- nem jeleníthetik meg harmadik személyek személyes adatait, illetve nem sérthetik harmadik személyek érdekeit,

- erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket nem tartalmazhatnak,

- nem lehet pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,

- nem tartalmazhat a Szervezőre vagy a Nagyi titkára vagy a GoodMills Magyarország Kft.-re vonatkozó sértő kijelentéseket,

- a Pályázat nem tartalmazhat a Szervezőre vagy a Nagyi titka versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket,

- nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,

- nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot,

- nem lehet a promóció témájával vagy címével összefüggésben nem álló,

- nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,

- nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket,

- nem sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését, illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jóízlést.

A heti nyereményekre jogosultak kiválasztásánál csak a promóciós oldalon és felületen a Fortélyok menüpont alatt megjelenített pályázatok vesznek részt. A kategóriára beérkezett pályázatokból a Nagyi titka márka által megbízott zsűri választja, ki az 50 db heti nyereményre jogosultat.

A kiválasztás fő szempontjai:

- az alkalmazott megoldás ötletessége és különlegessége

- feltöltött sütemény kép minősége és esztétikussága

- a leírt rövid szöveges magyarázat vagy történet tartalma és stílusa

A pályázatok beküldésével egyidejűleg a pályázó elfogadja, hogy a GoodMills Magyarország Kft. a pályázat tartalmát (kép, szöveges tartalom) szabadon felhasználhatja a játék kommunikációjában a saját maga által üzemeltetett felületein.

FŐDÍJ:

A fődíjat a Játék időtartama alatt beérkezett a játékszabályzat 5. pontjában leírtaknak megfelelően érvényes, a jatek.nagyititka.hu oldalon a Fortélyok menüpont alatt megjelenített pályázatok között kerül kisorsolásra.

A fődíj nyeremény kisorsolásának időpontja: 2017.04.20. 9:00 óra

A fődíjak sorsolásának módja: gépi sorsolás

A sorsolások helyszíne a fent említett időpontokban, közjegyző jelenlétében, a következő címen: Walkshőfer Katalin közjegyző irodája: 1065 Budapest Bajcsy Zsilinszky út 65. II./1.

A promóció nyereményei:

Heti nyeremény:

Egy heti nyeremény csomag 1 db Nagyi titka ’Miattad különleges’ pamuttáskát és 1 db ’Miattad különleges’ pamut kötényt tartalmaz.

200 db Nagyi titka ’Miattad különleges’ pamuttáska bruttó 268 forintos értékben, és 200 db Nagyi titka ’Miattad különleges’ pamut kötény bruttó 2 336 forintos értékben.

A 400 db, promócióban résztvevő heti nyeremény bruttó összértéke 520 800 Forint

A promóció fődíj nyereménye:

1 db családi utalvány a Puchner Kastélyszálló**** és Reneszánsz Élménybirtokra 2 felnőtt és 2 gyerek (16 éves korig) részére bruttó 120.600 Ft összértékben. Az utalvány tartalma: szállás, félpanziós ellátás, wellness használat. Érvényes: 2017. augusztus végéig (akár hétvégén is)

A promócióban résztvevő főnyeremény bruttó piaci összértéke 120.600 Ft

Egy Játékos a Játék ideje alatt korlátlan számú Pályázatot küldhet be.

5. A játék menete:

A pályázat tartalma:

A Nagyi titka „Miattad különleges” játékba olyan pályázatok feltöltését várjuk, amelyek a promóciós oldalon és felületen lévő sütemény kategóriáknak megfelelő süteményt egy különleges, a pályázóra vagy családtagjára jellemző elkészítési, díszítési vagy tálalási módon ábrázolja. A kép mellett szükséges a képen látható sütemény nevének megadása és egy rövid szöveges üzenet, amely leírja, mitől különleges az adott sütemény. A felhasználók összesen öt kategóriában tölthetnek fel recepteket. A kategóriák mindegyike elérhető a játék teljes ideje alatt.

A játékba a https://jatek.nagyititka.hu/ promóciós oldalon vagy a https://www.facebook.com/nagyititka oldalon található ’Miattad különleges’ menüpont alatt lévő promóciós felületen lehet pályázatot feltölteni.

Mindkét helyen azonos módon, a Feltöltés menüben vagy a Feltöltés feliratú gombokra klikkelve lehet elérni a feltöltési felületet. Itt a beazonosításhoz és a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatok megadásával (név,e-mail cím, telefonszám), egy kép feltöltésével, a kép címének és a néhány mondatos kísérőszöveg vagy történet beírásával lehet érvényes pályázatot feltölteni. A pályázat elküldéséhez a Feltöltés gomb megnyomása szükséges.

A pályázatának sikeres beérkezéséről ’Sikeres feltöltés’ válasz üzenetben a megadott e-mail címére is kap visszajelzést a feltöltő.

A pályázat sikertelen beküldéséről egy azonnal megjelenő ’Sikertelen feltöltés’ válaszüzenet értesíti. Ilyen esetben próbálja meg újból a feltöltést, vagy lépjen velünk kapcsolatba a jatek@nagyititka.hu e-mail címen.

Beérkezett pályázatát rövid formai és tartalmi elbírálás után megjelenítjük a Fortélyok menüpont alatt.

Amennyiben a pályázata 2 napon belül sem jelenik meg, lépjen velünk kapcsolatba a jatek@nagyititka.hu e-mail címen.

A promócióban a heti nyertesek neveit a weboldalon és a Facebook alkalmazásban is közzétesszük, továbbá a nyerteseket e-mailben is értesítjük és a nyereményük átvételével kapcsolatosan is tájékoztatjuk.

A heti nyeremények és a fődíj nyertesei 2017. május 20-án 24 óráig jelentkezhetnek nyereményükért a jatek@nagyititka.hu címen, a későbbi jelentkezésüket nem áll módunkban elfogadni.

Fődíj:

A fődíj sorsolásában a helyes, érvényes formátumú pályázatot beküldők vesznek részt függetlenül attól, hogy milyen felületen küldték el pályázatukat.

6. A Szervező a nyereményjáték befejezését követően 15 naptári napon belül, telefonos úton, vagy a pályázatban megadott más elérhetőségen keresztül értesíti a fődíj nyeremények nyertesét a nyeremény átvételének részleteiről.

7. A kisorsolt és jelen szabályzatnak mindenben megfelelő nyerteseknek a nyereményeit a Szervező postai úton vagy futárszolgálattal juttatja el a nyerteseknek, az 5. pontban teljesült feltételeket követő 60 naptári napon belül. Amennyiben a nyertessel a szervező önhibáján kívül 60 naptári napon belül nem tudja felvenni a kapcsolatot, a Szervező nyertest kizárhatja a Játékból.

8. A Szervező, a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Pályázatot, amelyet beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok (név, lakcím, stb.) nem valósak, vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

9. A Szervező a 6. ,7. és 8. pontban írtak szerint tudja biztosítani a nyeremények átvételének lehetőségét, ugyanakkor valamennyi nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőkön belül megtörténjen.

10. A nyeremények pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a díjak személyes átvételéből eredő utazás költségei vagy fődíj esetleges beváltásának előre nem látható költségei) a Játékost terhelik.

11. Azáltal, hogy a Játékos nevét, címét és telefonszámát tartalmazó küldeménye a megadott címre beérkezik:
- a Játékos feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén neve és a helység, ahol él nyilvánosságra kerüljön.

12. A Játékból ki vannak zárva a GoodMills Magyarország Kft., a Spice Communication Kft., a Be Social Kft. és alvállalkozóik munkatársai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói.

13. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés, stb.), adódó kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

14. Azáltal, hogy a Játékos nevét, címét és telefonszámát tartalmazó Pályázata a megadott címre beérkezik, a Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen ajándéksorsolásos nyereményjáték lebonyolítása során felhasználja.

15. A Játékos az Adatvédelmi törvény értelmében kifejezett hozzájárulását adja a Szervezőnek és a Lebonyolítónak, hogy a Játékban történő részvételével összefüggésben átadott személyes adatait a Játékidőn túl feldolgozza annak érdekében, hogy Szervező következő promóciójáról, vagy egyéb eseményéről számukra értesítést küldhessen, valamint hozzájárul, hogy ezen adatokat a Lebonyolító számára marketing célokra átadja. Csak a Szervezőnek, és reklám- illetve promóció Lebonyolítónak van joga az adatokhoz való hozzáféréséhez. A Játékos bármikor jogosult kérni, hogy adatai a nyilvántartásból törlésre kerüljenek a Szervezőhöz, azaz GoodMills Magyarország Kft. címére (2900 Komárom, Klapka György út 40.) küldött nyilatkozatával.

Adatvédelmi tájékoztatás

Játékszervező ezúton közzéteszi adatkezelési elveit, amelyet adatkezelési tevékenysége során magára nézve kötelező erővel ismer el.

Játékszervező a Játékosok személyhez fűződő jogait tiszteletben tartja, ennek megfelelően személyes adataikat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. A Játék során az alkalmazott elektronikus eszközök üzemeltetése vonatkozásában garantálja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényben (továbbiakban: Törvény), valamint az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatása érdekében a megfelelő műszaki, játék és egyéb szervezési intézkedésekkel a személyes adatok kezelésének, valamint tárolásának a biztonságát.

Személyes adatnak tekintendő minden, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott olyan adat, mellyel a Játékos beazonosítható (neve, lakcíme, telefonszáma).

Adatkezelő adatai, elérhetősége:

neve: GoodMills Magyarország Malomipari Kft.

székhelye: 2900. Komárom, Klapka György út 40.

cégjegyzékszáma: 11-10-001613

adószáma: 13291972-2-11

telefon: +3623 999 806

fax: +3623 999 801

email: office@goodmills.hu

ügyfélszolgálat: 2040. Budaörs, Puskás Tivadar út 3.

adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-58197/2016.

Adatkezelő tájékoztatási kötelezettsége

Adatkezelő tájékoztatja a Játékost, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul (önkéntes adatszolgáltatás).

Játékszervező kijelenti, hogy csak azon adatokat rögzíti, dolgozza fel, illetve kezeli, amelyeket törvény előír, illetve amelyek kezelésére lehetőséget teremt, továbbá amelyek a játékokban való részvételhez, valamint a nyeremények kifizetéséhez feltétlenül szükségesek.

Játékszervező a Játékosok és különösen nyerteseinek adatait fokozott biztonsági intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáféréstől

Jogsértés, jogorvoslat

Az adatkezelés időtartama alatt Játékosoknak bármikor joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését, vagy a jogszabályi kivételektől eltekintve azok törlését, illetve tiltakozási joggal élhet az adatkezeléssel szemben.

A Játékos kérelmére a GoodMills Magyarország Kft. mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben adatkezelő költségtérítést állapít meg.

A GoodMills Magyarország Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A GoodMills Magyarország Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A GoodMills Magyarország Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A felhasználó felelőssége

A jelen nyilatkozatban foglaltak betartása és az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy fokozottan ügyeljen adatainak pontos (naprakész) megadására, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét. A játékosok szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező személyes adattal való visszaéléssel kapcsolatban a Játékszervezőt nem terheli jogi felelősség.

Egyéb rendelkezések

A Játékosok adatvédelemmel kapcsolatos további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen promóciót bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Játékban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen Pályázatot. Továbbá, a Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható okok miatt a jelen Játékot megváltoztassa vagy visszavonja. Ez esetben e tényről a Szervező a tájékoztatást a http://www.jatek.nagyititka.hu honlapon közzéteszi.

Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a napi nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a Játékosokat – jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatvédelmi törvényben ismertetett jogainak részletes megismerése az Ön érdeke. Mivel a jogszabályok nyilvánosak és bárki számára hozzáférhetőek, javasoljuk és kérjük, hogy ismerje meg az adatvédelmi törvény Önre vonatkozó rendelkezéseit (a jogszabály elérhető az alábbi kormányzati portálon: https://magyarorszag.hu)

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

Budapest, 2017. március 13.